Policjanci podsumowali miniony rok - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Żorach

Wiadomości

Policjanci podsumowali miniony rok

Data publikacji 07.01.2019

W Komendzie Miejskiej Policji w Żorach odbyła się dzisiaj roczna odprawa, podczas której zaprezentowano wyniki osiągnięte przez miejscowych policjantów w 2018 roku. Uczestniczył w niej Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach – mł.insp. Mariusz Krzystyniak oraz zaproszeni goście. Żorska komenda mogła pochwalić się najlepszą w województwie wykrywalnością w kategorii siedmiu najbardziej uciążliwych przestępstw, ponad milionowym odzyskiem mienia i ogólną, wysoką lokatą wśród jednostek garnizonu śląskiego.

Odprawa roczna policjantów rozpoczęła się punktualnie o 11.00. Wśród zaproszonych gości zasiedli Wiceprezydent Miasta – Daniel Wawrzyczek, reprezentujący Radę Miasta – Kazimierz Dajka, szef żorskiej prokuratury – Leszek Urbańczyk oraz Komendant Miejski Państwowej Staży Pożarnej w Żorach – mł.bryg. Marek Zdziebło.

Po przybyciu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach mł.insp. Mariusza Krzystyniaka i złożeniu meldunku Komendant Miejski Policji w Żorach insp. Grzegorz Grabiec omówił szczegółowo wyniki osiągnięte przez pion ruchu drogowego, prewencji, kryminalny i zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej w minionym, 2018 roku.

Jak dowodzą dane statystyczne, pomimo tegorocznych wydarzeń, które dotknęły żorską jednostkę, wyniki osiągnięte przez sumiennie wykonujących czynności służbowe i zaangażowanych w służbę na rzecz społeczeństwa policjantów pozowoliły na osiągnięcie wysokiej lokaty wśród jednostek garnizonu śląskiego.

Żorscy policjanci mogli pochwalić się najlepszą na Śląsku wykrywalnością w kategorii 7 przestępstw należących do najbardziej uciążliwych społecznie, do których zaliczane są: rozbój lub wymuszenie rozbójnicze, kradzież z włamaniem, kradzież mienia, kradzież i kradzież z włamaniem do samochodu, uszczerbek na zdrowiu, bójka lub pobicie oraz uszkodzenie rzeczy. Sukces odnieśli również na płaszczyźnie odzyskanego mienia, którego łączna kwota przekroczyła w 2018 roku ponad milion złotych, co porównywalnie stawia ją obok znacznie większych komend w województwie. Ogólnie, na tle ponad 30 innych jednostek garnizonu śląskiego, żorska komenda uplasowała się w czołówce najlepiej pracujących komend.

Za efektywną służbę policjantom z Żor podziękował w swoim wystąpieniu Zastępca Komendanta Wojewódzkiego w Katowicach – mł.insp. Mariusz Krzystyniak, ale także szef żorskiej prokuratury oraz przedstawiciele samorządu. Zarówno Wiceprezydent Miasta Żory, jak i przedstawiciel Rady Miasta podkreślali, że praca miejscowych policjantów jest wysoko oceniana nie tylko przez żorskie władze, ale i mieszkańców, którzy w Żorach czują się bezpiecznie.

Poniżej prezentujemy wyniki osiągnięte przez policjantów w 2018 roku.

 • Odprawa roczna żorskich policjantów
 • Odprawa roczna żorskich policjantów
 • Odprawa roczna żorskich policjantów
 • Odprawa roczna żorskich policjantów
 • Odprawa roczna żorskich policjantów
 • Odprawa roczna żorskich policjantów
 • Odprawa roczna żorskich policjantów
 • Odprawa roczna żorskich policjantów
 • Odprawa roczna żorskich policjantów
 • Odprawa roczna żorskich policjantów
 • Odprawa roczna żorskich policjantów
 • Odprawa roczna żorskich policjantów