Utraciłeś dokumenty? ZASTRZEŻ JE! - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Żorach

Wiadomości

Utraciłeś dokumenty? ZASTRZEŻ JE!

Data publikacji 02.01.2019

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych. Aby uniknąć takich zdarzeń utracony dokument należy zastrzec. Jak to zrobić? Wyjaśniamy poniżej.

Od kilku lat Policja uczestniczy w społecznej Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. Jednym z zadań projektu jest informowanie obywateli o krokach, jakie każdy powinien przedsięwziąć w przypadku kradzieży lub zagubienia dokumentu oraz o możliwych skutkach w sytuacji, gdy problem ten zbagatelizujemy.

Dzięki podjętym dotychczas działaniom liczba zatrzeganych dokumentów regularnie wzrasta. W III kwartale 2018 r. baza Systemu DZ wzrosła o 43.276 dokumentów i zawierała łącznie ponad 1 milion 688 tysięcy dokumentów zastrzeżonych z powodu ich zagubienia lub kradzieży.

Jak uniknąć wykorzystania naszych danych do celów przestępczych w przypadku utracenia dokumentów (kradzieży, bądź zgubienia)? To proste. Dokumenty te należy jak naszybciej zastrzec, co można zrobić w 3 krokach:

  • zastrzec je w banku (informacja automatycznie zostanie przekazana do Centralnej Bazy Danych, a następnie do wszystkich banków, operatorów telefonii komórkowej oraztysięcy firm i instytucji korystających z Systemu DZ)
  • zgłosić się do najbliższej jednostki Policji (w przypadku, gdy dokumenty dozstały skradzione)
  • zawiadomić gminę lub placówkę konsularną w celu wyrobienia nowego dokumentu.

Podobnie należy postąpić w przypadku kradzieży lub zagubienia kart płatniczej. Aby jednak zastrzec taką kartę należy skorzystać z Systemu Zastrzegania Kart i zadzwonić z taką informacją pod numer (+48) 828 828 828. Można to zrobić z każdego miejsca na świecie, o każdej porze, zarówno z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych. Numer jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Więcej na temat Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE