Konsultacje społeczne dot. tworzenia map zagrożeń

Trwają konsultacje na temat tworzenia map zagrożeń

Od kilku dni mundurowi debatują z mieszkańcami Żor na temat zagrożeń, które w ich opinii powinny znaleźć się na powstającej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Konsultacje odbywają się w dzielnicach, ale także w siedzibie stróżów prawa. W ostatnich dniach policjanci, na temat nowego narzędzia informatycznego, rozmawiali z mieszkańcami osiedla Korfantego, podopiecznymi Domu Seniora – Wigor, czy przedstawicielami rad dzielnic, zarządów, osiedlowych klubów oraz członkami Uniwersytetu III Wieku.

Każde ze spotkań przebiega w podobny sposób. Uczestniczący w nim Komendant Miejski Policji w Żorach, bądź przedstawiciel kierownictwa po przywitaniu zaproszonych, wprowadza uczestników do tematyki spotkania. Następnie prezentowany jest cel, koncepcja oraz determinanty tworzenia map zagrożeń, a także wyniki osiągnięte przez policjantów w ubiegłym roku.

W dalszej części biorący udział w konsultacjach mają okazję wypowiedzieć się na temat zagrożeń jakie powinny znaleźć się na lokalnej mapie. Uczestnicy zgłaszają wnioski oraz wnoszą uwagi, które w większości zostaną uwzględnione podczas wdrażania projektu. Przeprowadzane konsultacje społeczne mają charakter debaty społecznej.

Dzisiaj po południu kolejne takie spotkanie odbędzie się na osiedlu Powstańców Śląskich. Na nadchodzący tydzień zaplanowano natomiast dwie debaty społeczne. Odbędą się one w poniedziałek o 17.00 na osiedlu Pawlikowskiego oraz we wtorek o 16.00 w Śródmieściu. Do udziału w nich zapraszamy, wzorem wcześniejszych, wszystkich zainteresowanych sprawami bezpieczeństwa, mieszkańców Żor.

 

  • Konsultacje społeczne w Żorach
  • Konsultacje społeczne w Żorach
  • Konsultacje społeczne w Żorach
  • Konsultacje społeczne w Żorach
  • Konsultacje społeczne w Żorach
  • Konsultacje społeczne w Żorach
  • Konsultacje społeczne w Żorach
  • Konsultacje społeczne w Żorach
  • Konsultacje społeczne w Żorach
  • Konsultacje społeczne w Żorach