Konsultacje społeczne dot. tworzenia map zagrożeń

O tworzeniu map zagrożeń z samorządowcami

W tworzeniu krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa znaczący wpływ ma opinia społeczna oraz uczestniczące w jej kreowaniu media. Mapa powinna zawierać, poza danymi statystycznymi i wynikami badań opinii społecznej, również wnioski z debat i konsultacji społecznych. Wczoraj jedno z takich spotkań odbyło się w Komendzie Miejskiej Policji w Żorach, a uczestniczyli w nim przedstawiciele instytucji administracji publicznej, lokalnego samorządu i innych podmiotów zaangażowanych w sprawy bezpieczeństwa.

Wczoraj na zaproszenie szefa żorskich mundurowych do miejscowej komendy zawitali licznie przedstawiciele instytucji administracji publicznej, lokalnego samorządu i innych podmiotów zaangażowanych w sprawy bezpieczeństwa. Reprezentujący społeczność lokalną wzięli udział w dyskusji dotyczącej tworzenia krajowej mapy zagrożeń.

Gości przywitał mł. insp. Grzegorz Grabiec - Komendant Miejski Policji w Żorach, który tytułem wstępu wprowadził uczestników do tematyki spotkania, a także przedstawił wyniki pracy policjantów za ubiegły rok. Koncepcję założeń rozwiązania systemowego, ideę oraz determinanty zmiany filozofii wykorzystania map zagrożeń przybliżyła natomiast biorącym udział w konsultacjach asp.szt. Kamila Siedlarz.

W żywej dyskusji, która przybrała charakter debaty, głos zabrała również podinsp. Agata Głowacka piastująca funkcję Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego oraz podinsp. Marek Sobiegraj – Naczelnik Wydziału Prewencji.

Wszystkie wnioski i oczekiwania uczestników dotyczące tworzenia lokalnej mapy zagrożenia zostały odnotowane i w najbliższym czasie zostaną uwzględnione przy tworzeniu tego nowego narzędzia informatycznego.

Podobne spotkanie odbyło się wczoraj, po południu w świetlicy "SMOK", gdzie o zagrożeniach, jakie powinny znaleźć się na powstających mapach, z mundurowymi debatowali mieszkańcy osiedla Korfantego.

  • Konsultacje z samorządowcami w sprawie tworzenia map zagrożeń
  • Konsultacje z samorządowcami w sprawie tworzenia map zagrożeń
  • Konsultacje z samorządowcami w sprawie tworzenia map zagrożeń
  • Konsultacje z samorządowcami w sprawie tworzenia map zagrożeń
  • Konsultacje z samorządowcami w sprawie tworzenia map zagrożeń
  • Konsultacje z samorządowcami na temat tworzenia map zagrożeń