Konsultacje społeczne dot. tworzenia map zagrożeń

Konsultacje społeczne w dzielnicy Rowień

Wczoraj w dzielnicy Rowień odbyły się pierwsze konsultacje społeczne w sprawie tworzenia map zagrożeń bezpieczeństwa. Udział w nich wzięli żorscy mundurowi, którzy na spotkanie przybyli wraz Komendantem Miejskim Policji w Żorach. Wnioski i opinie mieszkańców zostaną wkrótce wykorzystane w procesie tworzenia nowego narzędzia jakim są lokalne mapy stanowiące element Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce.

Aktualny stan bezpieczeństwa na terenie miasta Żory, stan etatowy żorskiej jednostki policji, a także założenia utworzenia Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa w Polsce to tematy przewodnie wczorajszego spotkania jakie odbyło się w dzielnicy Rowień. Jego najważniejszym celem było jednak poznanie oczekiwań społecznych w zakresie  tworzenia nowego narzędzia.

Na początku spotkania mł. insp. Grzegorz Grabiec - Komendant Miejski Policji w Żorach przywitał mieszkańców dzielnicy i przedstawił uczestniczących w konsultacjach policjantów, po tym jak sierż.szt. Krzysztof Nieszporek zapoznał wszystkich z założeniami i celem tworzenia map zagrożeń bezpieczeństwa, komendant omówił wyniki osiągnięte przez policjantów w ubiegłym roku.

W dalszej części spotkanie przybrało charakter konsultacji społecznych, podczas których mieszkańcy dzielnicy Rowień podzielili się z prowadzącymi debatę swoimi spostrzeżeniami na temat bezpieczeństwa w najbliższej okolicy. W dyskusji głos zabrał także podinsp. Marek Sobiegraj - Naczelnik Wydziału Prewencji, dzielnicowy st.sierż. Mikołaj Widenka oraz asp.szt. Kamila Siedlarz - rzecznik prasowy żorskiej policji. Wszystkie wnioski i oczekiwania uczestników dotyczące tworzenia lokalnej mapy zagrożenia zostały odnotowane i w najbliższym czasie zostaną uwzględnione przy tworzeniu tego innowacyjnego narzędzia.

  • Konsultacje społeczne w dzielnicy Rowień
  • Konsultacje społeczne w dzielnicy Rowień
  • Konsultacje w dzielnicy Rowień
  • Konsultacje społeczne w dzielnicy Rowień
  • Konsultacje społeczne w dzielnicy Rowień
  • Konsultacje społeczne w dzielnicy Rowień