Konsultacje społeczne dot. tworzenia map zagrożeń

Konsultacje społeczne dotyczące tworzenia map zagrożeń - aktualizacja

W tworzeniu krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa znaczący wpływ ma opinia społeczeństwa oraz rola mediów w kreowaniu poczucia bezpieczeństwa. Mapa powinna zawierać, poza danymi statystycznymi i wynikami badań opinii społecznej, również wnioski z debat i konsultacji społecznych. Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań, które odbędą się w Żorach w nadchodzącym tygodniu.

Podkreślenia wymaga to, że Policja bardzo szeroko otwiera się na kontakt ze społeczeństwem. Liczne konsultacje przy tworzeniu map zagrożeń w Żorach zaplanowano na nadchodzący tydzień. Opinie na wszystkich poziomach struktur państwowych i samorządowych, aż do szczebli rad osiedli będą miały decydujący wpływ na ostateczny kształt projektowanego narzędzia informatycznego, służącego do prezentacji informacji o stanie bezpieczeństwa. Zaplanowane debaty będą okazją do dyskusji, podczas której m.in. przedstawiciele różnych środowisk podzielą się doświadczeniami płynącymi z dotychczasowego funkcjonowania lokalnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

  • 15.02.2016 godz. 18:15 Świetlica Rowień Żory ul. Rybnicka 249 - Mieszkańcy Dzielnicy Rowień Folwarki, Zachód
  • 16.02.2016 godz. 16:30 Siedziba Rady Dzielnicy os. Ks. Władysława 7A/1A - Mieszkańcy Dzielnicy os. Ks. Władysława
  • 17.02.2016 godz. 10.00 Komenda Miejska Policji w Żorach ul. Wodzisławska 3 - Przedstawiciele instytucji administracji publicznej, spółdzielni mieszkaniowych i administracji domów mieszkalnych
  • 17.02.2016 godz. 16:00 Świetlica „SMOK” os. Korfantego PU-10 – Mieszkańcy os. Korfantego
  • 18.02.2016 godz. 10:00 Dzienny Dom Senior-Wigor Żory Rój ul. Kłokocińska 78A - Podopieczni Domu Dziennego pobytu Senior WIGOR
  • 18.02.2016 godz: 16:30 Komenda Miejska Policji w Żorach ul. Wodzisławska 3 - przedstawiciele rad dzielnic, zarządów dzielnic oraz przedstawicielami osiedlowych klubów
  • 19.02.2016 godz. 11:00 Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych os. Sikorskiego 52 – Członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
  • 19.02.2016 godz. 16:00 Szkoła Podstawowa nr 17 os. Powstańców Śl. - Mieszkańcy os. Powstańców Śl.

Serdecznie zapraszamy!